ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC06:10 UTC23/10/2563 06:10 UTC936.31บาท3.200.34 %932.17936.68
61.421กรัม0.2161.15061.446
1,910.42ออนซ์6.531,901.971,911.17
61,421กิโล209.9661,15061,446