ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
02/08/2564 UTC00:35 UTC02/08/2564 00:35 UTC891.94บาท1.360.15 %890.50891.94
58.511กรัม0.0958.41758.511
1,819.90ออนซ์2.781,816.961,819.90
58,511กิโล89.4858,41758,511