ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 1,606.82 บาท 41.03 2.66 %
105.41 กรัม 2.69
3,278.51 ออนซ์ 83.72
105,407 กิโล 2,691.50