ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
03/03/25641,116.30บาท-82.37-6.87 %
73.229กรัม-5.40
2,277.67ออนซ์-168.06
73,229กิโล-5,403.37