ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,211.74 บาท 5.02 0.42 %
79.490 กรัม 0.33
2,472.41 ออนซ์ 10.24
79,490 กิโล 329.18