ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25641,172.31บาท-3.43-0.29 %
76.903กรัม-0.23
2,391.95ออนซ์-7.01
76,903กิโล-225.26