ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/07/25641,211.87บาท32.232.74 %
79.498กรัม2.11
2,472.66ออนซ์65.75
79,498กิโล2,113.97