ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 1,294.72 บาท 99.48 8.32 %
84.933 กรัม 6.53
2,641.71 ออนซ์ 202.97
84,933 กิโล 6,525.60