ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25631,253.94บาท-13.85-1.09 %
82.258กรัม-0.91
2,558.50ออนซ์-28.26
82,258กิโล-908.73