ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์บรูไน (BND)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 1,298.94 บาท 370.47 39.90 %
85.210 กรัม 24.30
2,650.33 ออนซ์ 755.89
85,210 กิโล 24,302.48