ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์บรูไน (BND)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,162.75บาท284.8232.44 %
76.276กรัม18.68
2,372.45ออนซ์581.14
76,276กิโล18,683.97