ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์บรูไน (BND)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
19/06/2567 UTC 13:25 UTC 19/06/2567 13:25 UTC 1,542.45 บาท -3.42 -0.22 % 1,539.79 1,546.10
101.18 กรัม -0.22 101.01 101.42
3,147.17 ออนซ์ -6.98 3,141.75 3,154.61
101,184 กิโล -224.53 101,010 101,423