ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโบลิเวียโนโบลิเวีย (BOB)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โบลิเวียโนโบลิเวีย (BOB)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 7,982.56 บาท 3,651.69 84.32 %
523.65 กรัม 239.55
16,287 ออนซ์ 7,450.82
523,652 กิโล 239,549.49