ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25644,632.15บาท200.314.52 %
303.87กรัม13.14
9,451.33ออนซ์408.71
303,867กิโล13,140.40