ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/25644,852.61บาท212.914.71 %
318.33กรัม13.97
9,901.14ออนซ์434.42
318,329กิโล13,967.07