ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25644,759.57บาท-188.13-3.80 %
312.23กรัม-12.34
9,711.30ออนซ์-383.85
312,226กิโล-12,341.07