ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25635,290.18บาท104.402.01 %
347.03กรัม6.85
10,794ออนซ์213.01
347,034กิโล6,848.40