ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 5,088.33 บาท 463.50 10.02 %
333.79 กรัม 30.41
10,382 ออนซ์ 945.71
333,792 กิโล 30,405.24