ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 6,647.55 บาท 399.35 6.45 %
436.08 กรัม 26.20
13,563 ออนซ์ 814.83
436,077 กิโล 26,197.24