ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25654,727.99บาท396.319.15 %
310.15กรัม26.00
9,646.86ออนซ์808.61
310,154กิโล25,997.48