ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25634,632.61บาท2,316.40100.01 %
303.90กรัม151.95
9,452.26ออนซ์4,726.33
303,897กิโล151,954.92