ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเรียลบราซิล (BRL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25634,632.61บาท2,651.82133.88 %
303.90กรัม173.96
9,452.26ออนซ์5,410.71
303,897กิโล173,958.44