ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
26/05/2565 UTC12:00 UTC26/05/2565 12:00 UTC4,363.32บาท-18.58-0.42 %4,354.134,385.44
286.23กรัม-1.22285.63287.68
8,902.81ออนซ์-37.918,884.068,947.94
286,232กิโล-1,218.72285,629287,683