ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
22/09/2566 UTC 21:10 UTC 22/09/2566 21:10 UTC 4,657.79 บาท 12.49 0.27 % 4,631.90 4,665.82
305.55 กรัม 0.82 303.85 306.08
9,503.63 ออนซ์ 25.49 9,450.82 9,520.03
305,549 กิโล 819.48 303,851 306,076