ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลบราซิล (BRL)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC16:55 UTC01/03/2564 16:55 UTC4,729.74บาท-29.83-0.63 %4,729.744,826.39
310.27กรัม-1.96310.27316.61
9,650.44ออนซ์-60.869,650.449,847.65
310,269กิโล-1,956.71310,269316,609