ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564884.83บาท-22.61-2.49 %
58.044กรัม-1.48
1,805.38ออนซ์-46.13
58,044กิโล-1,483.11