ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 1,141.67 บาท -47.05 -3.96 %
74.893 กรัม -3.09
2,329.43 ออนซ์ -95.99
74,893 กิโล -3,086.17