ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564888.73บาท12.701.45 %
58.300กรัม0.83
1,813.35ออนซ์25.92
58,300กิโล833.19