ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25649,361.66บาท-169.77-1.78 %
614.12กรัม-11.14
19,101ออนซ์-346.39
614,121กิโล-11,136.73