ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25649,361.66บาท-553.13-5.58 %
614.12กรัม-36.29
19,101ออนซ์-1,128.60
614,121กิโล-36,285.35