ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25649,361.66บาท2,724.8441.06 %
614.12กรัม178.75
19,101ออนซ์5,559.70
614,121กิโล178,748.48