ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 10,693 บาท 34.37 0.32 %
701.47 กรัม 2.25
21,818 ออนซ์ 70.13
701,474 กิโล 2,254.64