ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยปูลาบอตสวานา (BWP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25649,361.66บาท2,815.4943.01 %
614.12กรัม184.70
19,101ออนซ์5,744.66
614,121กิโล184,695.01