ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยปูลาบอตสวานา (BWP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ปูลาบอตสวานา (BWP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 10,693 บาท 4,138.25 63.13 %
701.47 กรัม 271.47
21,818 ออนซ์ 8,443.58
701,474 กิโล 271,467.42