ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/25632,361.46บาท-23.48-0.98 %
154.91กรัม-1.54
4,818.27ออนซ์-47.91
154,911กิโล-1,540.26