ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 2,447.96 บาท 167.80 7.36 %
160.58 กรัม 11.01
4,994.75 ออนซ์ 342.38
160,585 กิโล 11,007.73