ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 2,175.19 บาท -409.01 -15.91 %
142.69 กรัม -26.83
4,438.19 ออนซ์ -834.54
142,691 กิโล -26,831.13