ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/25642,227.09บาท7.030.32 %
146.10กรัม0.46
4,544.09ออนซ์14.35
146,096กิโล461.49