ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25642,305.87บาท-24.02-1.03 %
151.26กรัม-1.58
4,704.85ออนซ์-49.00
151,264กิโล-1,575.40