ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25642,147.04บาท-101.46-4.51 %
140.85กรัม-6.66
4,380.77ออนซ์-207.02
140,845กิโล-6,655.90