ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 2,430.63 บาท -53.92 -2.17 %
159.45 กรัม -3.54
4,959.40 ออนซ์ -110.01
159,449 กิโล -3,536.85