ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 2,430.63 บาท 187.83 8.37 %
159.45 กรัม 12.32
4,959.40 ออนซ์ 383.24
159,449 กิโล 12,321.50