ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25642,216.79บาท-2.96-0.13 %
145.42กรัม-0.19
4,523.09ออนซ์-6.05
145,421กิโล-194.47