ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25642,147.04บาท-308.20-12.55 %
140.85กรัม-20.22
4,380.77ออนซ์-628.85
140,845กิโล-20,217.86