ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 2,430.63 บาท -616.16 -20.22 %
159.45 กรัม -40.42
4,959.40 ออนซ์ -1,257.19
159,449 กิโล -40,419.51