ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 2,430.63 บาท 77.28 3.28 %
159.45 กรัม 5.07
4,959.40 ออนซ์ 157.69
159,449 กิโล 5,069.79