ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยรูเบิลเบลารุส (BYN)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25642,147.04บาท851.3765.71 %
140.85กรัม55.85
4,380.77ออนซ์1,737.11
140,845กิโล55,849.51