ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
21/03/2566 UTC 19:50 UTC 21/03/2566 19:50 UTC 2,398.64 บาท -49.32 -2.01 % 2,394.41 2,452.58
157.35 กรัม -3.24 157.07 160.89
4,894.12 ออนซ์ -100.63 4,885.49 5,004.19
157,349 กิโล -3,235.43 157,072 160,888