ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูเบิลเบลารุส (BYN)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/08/2564 UTC22:40 UTC01/08/2564 22:40 UTC2,224.98บาท0.600.03 %2,224.202,226.11
145.96กรัม0.04145.91146.03
4,539.80ออนซ์1.224,538.204,542.11
145,958กิโล39.19145,906146,032