ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,712.59บาท-110.38-6.06 %
112.35กรัม-7.24
3,494.33ออนซ์-225.23
112,345กิโล-7,241.20