ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25651,831.11บาท-52.99-2.81 %
120.12กรัม-3.48
3,736.16ออนซ์-108.12
120,120กิโล-3,476.10