ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25631,844.58บาท-18.72-1.00 %
121.00กรัม-1.23
3,763.64ออนซ์-38.20
121,004กิโล-1,228.07