ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25641,760.55บาท0.460.03 %
115.49กรัม0.03
3,592.19ออนซ์0.94
115,492กิโล30.15