ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 1,611.37 บาท -179.99 -10.05 %
105.71 กรัม -11.81
3,287.80 ออนซ์ -367.24
105,705 กิโล -11,807.05