ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25651,773.30บาท19.491.11 %
116.33กรัม1.28
3,618.21ออนซ์39.76
116,328กิโล1,278.39