ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์เบลีซ (BZD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์เบลีซ (BZD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 1,611.37 บาท 315.58 24.35 %
105.71 กรัม 20.70
3,287.80 ออนซ์ 643.90
105,705 กิโล 20,701.86