ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25631,219.33บาท-11.57-0.94 %
79.987กรัม-0.76
2,487.89ออนซ์-23.61
79,987กิโล-759.04