ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25641,082.08บาท-75.11-6.49 %
70.984กรัม-4.93
2,207.84ออนซ์-153.24
70,984กิโล-4,926.91