ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 1,115.95 บาท 40.60 3.79 %
73.206 กรัม 2.66
2,276.95 ออนซ์ 82.84
73,206 กิโล 2,663.48