ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25641,076.01บาท-38.17-3.43 %
70.586กรัม-2.50
2,195.47ออนซ์-77.88
70,586กิโล-2,503.96