ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 1,566.08 บาท -53.58 -3.31 %
102.73 กรัม -3.52
3,195.39 ออนซ์ -109.33
102,734 กิโล -3,515.04