ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25631,150.91บาท197.0220.65 %
75.499กรัม12.92
2,348.30ออนซ์402.00
75,499กิโล12,924.64