ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 1,642.52 บาท 341.87 26.80 %
107.75 กรัม 22.43
3,351.36 ออนซ์ 697.55
107,749 กิโล 22,426.76