ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25631,150.91บาท354.9844.60 %
75.499กรัม23.29
2,348.30ออนซ์724.30
75,499กิโล23,286.85