ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 1,642.52 บาท 537.44 49.77 %
107.75 กรัม 35.26
3,351.36 ออนซ์ 1,096.58
107,749 กิโล 35,255.83