ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์แคนาดา (CAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/12/25631,150.91บาท461.4066.92 %
75.499กรัม30.27
2,348.30ออนซ์941.42
75,499กิโล30,267.44