ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดอลลาร์แคนาดา (CAD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 1,642.52 บาท 704.97 77.27 %
107.75 กรัม 46.25
3,351.36 ออนซ์ 1,438.41
107,749 กิโล 46,245.86