ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 1,125.48 บาท -3.97 -0.35 % 1,122.77 1,132.26
73.831 กรัม -0.26 73.653 74.276
2,296.41 ออนซ์ -8.10 2,290.88 2,310.24
73,831 กิโล -260.26 73,653 74,276