ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
02/08/2564 UTC00:25 UTC02/08/2564 00:25 UTC1,109.50บาท1.060.10 %1,107.671,109.55
72.783กรัม0.0772.66372.786
2,263.80ออนซ์2.172,260.072,263.91
72,783กิโล69.7072,66372,786