ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564801.48บาท-16.00-1.96 %
52.577กรัม-1.05
1,635.33ออนซ์-32.64
52,577กิโล-1,049.36