ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564801.48บาท64.828.80 %
52.577กรัม4.25
1,635.33ออนซ์132.26
52,577กิโล4,252.34