ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยฟรังก์สวิส (CHF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ฟรังก์สวิส (CHF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564801.48บาท170.3326.99 %
52.577กรัม11.17
1,635.33ออนซ์347.54
52,577กิโล11,173.53