ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
29/02/2567 968,465 บาท 38,242.99 4.11 %
63,531 กรัม 2,508.72
1,976,032 ออนซ์ 78,030.03
63,530,893 กิโล 2,508,723.78