ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/2564672,642บาท-11,769.47-1.72 %
44,125กรัม-772.07
1,372,442ออนซ์-24,014.13
44,125,033กิโล-772,072.36