ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/02/2564612,043บาท-53,391.10-8.02 %
40,150กรัม-3,502.43
1,248,797ออนซ์-108,937.87
40,149,770กิโล-3,502,433.90