ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เปโซชิลี (CLP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/2565755,846บาท-34,769.15-4.40 %
49,583กรัม-2,280.84
1,542,209ออนซ์-70,942.11
49,583,157กิโล-2,280,841.81