ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 6,660.79 บาท 486.36 7.88 %
436.95 กรัม 31.90
13,591 ออนซ์ 992.35
436,945 กิโล 31,904.79