ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
22/10/25636,237.27บาท-77.24-1.22 %
409.16กรัม-5.07
12,726ออนซ์-157.61
409,162กิโล-5,067.15