ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25645,585.16บาท-37.43-0.67 %
366.38กรัม-2.46
11,396ออนซ์-76.36
366,384กิโล-2,455.13