ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย หยวนจีน (CNY)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 5,924.37 บาท 165.35 2.89 %
388.64 กรัม 10.85
12,088 ออนซ์ 337.37
388,636 กิโล 10,846.60