ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย หยวนจีน (CNY)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย หยวนจีน (CNY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25645,534.54บาท502.349.98 %
363.06กรัม32.95
11,293ออนซ์1,024.96
363,063กิโล32,953.24