ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย หยวนจีน (CNY)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย หยวนจีน (CNY)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC05:10 UTC23/10/2563 05:10 UTC6,241.69บาท4.420.07 %6,230.546,251.71
409.45กรัม0.29408.72410.11
12,735ออนซ์9.0212,71312,756
409,452กิโล289.94408,721410,109