ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/10/2563 UTC21:00 UTC30/10/2563 21:00 UTC3,562,937บาท48,119.261.37 %3,510,6923,569,376
233,727กรัม3,156.60230,300234,150
7,269,727ออนซ์98,181.347,163,1297,282,865
233,727,145กิโล3,156,603.40230,299,930234,149,562