ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 3,755,577 บาท -4,282.40 -0.11 % 3,746,482 3,781,995
246,364 กรัม -280.92 245,768 248,097
7,662,785 ออนซ์ -8,737.69 7,644,228 7,716,689
246,364,252 กิโล -280,923.33 245,767,634 248,097,306