ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
28/05/2567 UTC 16:20 UTC 28/05/2567 16:20 UTC 4,456,009 บาท -11,674.58 -0.26 % 4,435,296 4,477,424
292,312 กรัม -765.85 290,954 293,717
9,091,930 ออนซ์ -23,820.52 9,049,666 9,135,624
292,312,342 กิโล -765,847.36 290,953,530 293,717,131