ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เปโซโคลอมเบีย (COP)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
21/10/2564 UTC10:55 UTC21/10/2564 10:55 UTC3,293,349บาท7,590.350.23 %3,283,2853,298,274
216,042กรัม497.92215,382216,365
6,719,666ออนซ์15,487.166,699,1326,729,717
216,042,282กิโล497,923.76215,382,104216,365,416