ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเปโซคิวบา (CUP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เปโซคิวบา (CUP)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 19,336 บาท 2,984.17 18.25 %
1,268.46 กรัม 195.76
39,454 ออนซ์ 6,088.83
1,268,462 กิโล 195,760.52