ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเอสคูโดเคปเวิร์ด (CVE)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เอสคูโดเคปเวิร์ด (CVE)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256484,574บาท25,165.6042.36 %
5,547.99กรัม1,650.85
172,562ออนซ์51,347.26
5,547,991กิโล1,650,852.88