ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโครูนาเช็ก (CZK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โครูนาเช็ก (CZK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 20,465 บาท 6,378.18 45.28 %
1,342.49 กรัม 418.41
41,756 ออนซ์ 13,013.88
1,342,490 กิโล 418,405.95