ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/2563165,724บาท3,229.431.99 %
10,871กรัม211.85
338,140ออนซ์6,589.25
10,871,450กิโล211,849.21