ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
02/08/2564158,471บาท3,012.991.94 %
10,396กรัม197.65
323,341ออนซ์6,147.64
10,395,649กิโล197,651.09