ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
20/03/2566 172,464 บาท 11,869.40 7.39 %
11,314 กรัม 778.63
351,891 ออนซ์ 24,218.02
11,313,549 กิโล 778,627.35