ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/2564157,485บาท-3,750.60-2.33 %
10,331กรัม-246.04
321,329ออนซ์-7,652.64
10,330,960กิโล-246,038.05