ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/10/2564156,715บาท3,868.172.53 %
10,280กรัม253.75
319,758ออนซ์7,892.51
10,280,443กิโล253,750.23