ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 153,442 บาท 4,952.96 3.35 %
10,066 กรัม 324.91
313,080 ออนซ์ 10,105.90
10,065,752 กิโล 324,912.37