ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 204,959 บาท 10,566.15 5.44 %
13,445 กรัม 693.13
418,192 ออนซ์ 21,558.90
13,445,199 กิโล 693,134.88