ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564154,950บาท1,501.670.98 %
10,165กรัม98.51
316,156ออนซ์3,063.98
10,164,650กิโล98,509.23