ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 204,959 บาท 27,753.29 15.66 %
13,445 กรัม 1,820.60
418,192 ออนซ์ 56,627.11
13,445,199 กิโล 1,820,604.01