ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564154,950บาท-2,103.91-1.34 %
10,165กรัม-138.02
316,156ออนซ์-4,292.77
10,164,650กิโล-138,015.72