ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 204,959 บาท 43,655.27 27.06 %
13,445 กรัม 2,863.77
418,192 ออนซ์ 89,073.12
13,445,199 กิโล 2,863,767.34