ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ฟรังก์จิบูตี (DJF)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/2564154,950บาท27,478.5321.56 %
10,165กรัม1,802.58
316,156ออนซ์56,066.51
10,164,650กิโล1,802,580.08