ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย โครนเดนมาร์ก (DKK)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย โครนเดนมาร์ก (DKK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25645,704.08บาท120.732.16 %
374.19กรัม7.92
11,638ออนซ์246.34
374,185กิโล7,919.89