ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโครนเดนมาร์ก (DKK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โครนเดนมาร์ก (DKK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25645,704.08บาท1,693.8242.24 %
374.19กรัม111.11
11,638ออนซ์3,456.03
374,185กิโล111,114.04