ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย โครนเดนมาร์ก (DKK)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย โครนเดนมาร์ก (DKK)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
21/10/2564 UTC11:30 UTC21/10/2564 11:30 UTC5,570.22บาท-8.70-0.16 %5,570.225,600.18
365.40กรัม-0.57365.40367.37
11,365ออนซ์-17.7411,36511,426
365,404กิโล-570.42365,404367,370